SITURI NATURALE SACRE și “Capacitatea infinită a naturii de a înălța spiritul uman” obiectiv #RebrandingNeamț

“SACRED NATURAL SITES

– Spiritual, Human and Natural World”

Majoritatea oamenilor urmează și sunt influențați de o anume credință spirituală, fapt care poate afecta și conservarea cadrului natural și mai ales, a biodiversității specifice. Aceste credințe pot avea un impact profund asupra atitudinilor față de protejarea lumii naturale și din acest motiv subiectul merită atenție.

Siturile Naturale Sacre (SNS) reprezintă una dintre cele mai vechi forme de protecție, fiind asociate cu ideea de sacralitate a naturii.

În contextul actual, lumea modernă pare că își reînnoiește interesul pentru spiritual, cultural și tradițional și promovează o recunoaștere a interdependențelor acestora împreună cu patrimoniul natural.

SNS-urile pot fi considerate ca fiind arii naturale de importanță spirituală, ce servesc drept o rețea primară de ecosisteme pentru a conserva natura și cultura locală, simultan.

Astfel, o înțelegere a relației dintre spiritualitate și natură, prin promovarea integrării percepției de sacralitate a naturii în managementul de conservare a zonelor protejate, va contribui la formarea unei noi perspective ecologice, holistice, care va oferi oportunități durabile de dezvoltare.

Practic, identificarea, recunoașterea și promovarea SNS-urilor va contribui la susținerea autonomiei comunităților, va asigura un management eficient prin dezvoltarea unor sinergii sustenabile și echitabile pentru mediul biocultural și social și va întări “vocea”, drepturile și puterea de a acționa a comunităților locale.

Cu toții suntem martorii unei degradări rapide a naturii (în unele cazuri chiar ireversibile), la amenințările asupra biodiversității (multe specii fiind în declin sau în pericol de dispariție, împreună cu tot ceea ce oferă ecosistemele  în care acestea viețuiesc) și chiar la o degradare a resurselor culturale și a modului de viață traditional, implicit în zona Neamțului.

Pentru a ocroti toate aceste bunuri ale noastre, știința, credința și spiritualitatea ne oferă multiple căi extrem de diferite, dar totuși complementare care pot contribui la o recuperare ecologică, dar și la îmbunătățirea stilului de viață al celor din comunitățile atașate de valorile moștenite.

Obiectivul propus este de a lansa o idee în spațiul public, în vederea deschiderii unor discuții asupra cum poate fi realizat un angajament la nivel local pentru inițierea unei campanii de sensibilizare și conștientizare a populației,

pentru propunerea și dezvoltarea unor politici naționale de susținere a SNS-urilor și obținerea suportului internațional,

pentru crearea unei strategii de conservare a zonelor naturale cu încărcătură spirituală,

precum și definirea unor acțiuni prioritare urgente, iar mai apoi implementarea riguroasă a acestora, cu propunerea județului Neamț ca un prim studiu de caz.

Oportunitățile identificate ar trebui să asigure o coexistență eficientă și de succes a SNS-urilor cu imperativele economice moderne, ceea ce ar presupune mai întâi, o bună înțelegere a valorilor cultural-spirituale, precum și a beneficiilor multiple pe care natura le oferă pentru a ne adapta la schimbare și dezvoltare.

Mai multe evenimente internaționale au fost organizate de către marile organizații, precum UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), WWF (World Wildlife Fund) și IUCN (International Union for Conservation of Nature)-WCPA (World Commission on Protected Areas), care au colaborat cu comunități locale și au promovat integrarea SNS-urilor în modalitățile de conservare a naturii. De asemenea, au apărut noi discipline, precum etnobiologia și antropologia ecologică, care avansează ideea integrării preocupărilor culturale în domeniul ecologiei.

Noi studii științifice și petiții trag semnale de alarmă privind urgența pentru protecția SNS-urilor. Inclusiv, la nivelul CBD (Convention on Biological Diversity) s-a recunoscut această necesitate, în anul 2004 publicându-se un ghid de orientări de bază voluntare – Akwé: Kon guidelines, referitor la realizarea evaluării de impact cultural, social și de mediu pentru dezvoltările ce pot afecta SNS-urile și ceea ce aparține comunităților la nivel tradițional (natură, spiritualitate, cultură, valori social-economice).

Toate aceste acțiuni au survenit în urma schimbărilor la nivel global, precum: creșterea populației, urbanizarea, sărăcia, pierderea biodiversității, deteriorarea ecosistemelor, schimbările climatice, industrializarea excesivă, globalizarea unei economii detașate de realitățile ecologice, eroziunea culturii tradiționale, scăderea valorilor spirituale ș.a.

Recunoașterea naturii se așteaptă să fie un mijloc important de construire a sprijinului public pentru politicile care conservă biodiversitatea și ecosistemele, susținând diversitatea adaptărilor la schimbările de mediu.

Valorile spirituale trebuie protejate împreună cu moștenirea naturală și culturală.

SNS-urile și peisajele culturale sunt de o importanță vitală pentru salvgardarea diversității bioculturale pentru generațiile prezente și cele viitoare,

iar

legătura spirituală dintre oameni și natură este mai mult decât o reflectare a unor păreri tradiționale, este parte integrantă a identității etnice.

În aproape fiecare societate, natura, prin puterea ei creativă și multiplele sale dimensiuni, a oferit simboluri puternice care au dezvoltat de-a lungul vremii, legături importante între mediul social și cel natural, oferind în același timp produse utile pentru mijloacele de trai ale oamenilor.

Spre exemplu, ca urmare a unor credințe spirituale, comunitățile din întreaga lume au oferit un statut special zonelor naturale de importanță spirituală, precum munți, râuri, lacuri, izvoare naturale, păduri, acestea fiind considerate sacre din varii motive (spiritualitate ancestrală, surse de apă și plante vindecătoare, zone de revelație și meditație, locuri de înmormântare a strămoșilor, locuri de pelerinaj ori asociate unor evenimente deosebite, folclor local etc).

Neamțul are nevoie de o inițiativă în acest sens, pentru a promova un management integrat al patrimoniului natural și cultural, prin armonizarea aspirațiilor culturale și spirituale cu protejarea naturii.

Un exemplu la nivel internațional este Inițiativa Delos, care reunește mai multe țări dezvoltate și se concentrează pe SNS-uri din: Australia, Canada, SUA, Japonia, Noua Zeelandă și unele țări europene.

#Meteora, Grecia                               #MânăstireaMontserrat, Catalonia  

Agențiile de mediu, ONG-urile, autoritățile și comunitățile locale colaborează pentru a identifica, a sprijini și a gestiona atributele culturale și spirituale ale ariilor protejate, în vederea asigurării unei sustenabilități pe termen lung și pentru a stabili obiective și programe de conservare întemeiate pe valori, credințe, practici locale, tradiționale, în beneficiul naturii și a oamenilor.

PROVOCARE:

#NEAMȚUL ar trebui să răspundă la câteva întrebări:

1. Cum pot fi menținute și îmbunătățite valorile spirituale și culturale și cum pot fi acestea utilizate în conservarea ariilor naturale protejate?

2. Ce obiective se pot stabili la nivel local, luând în considerare bogăția bioculturală a județului Neamț?

3. Cum vor putea fi promovate și avansate discuții referitoare la SNS-uri, implicând toate părțile interesate, inclusiv factorii de decizie?

4. Care sunt principiile ce stau la baza diferitelor tradiții locale și care este influența spirituală a acestora, corelată cu cadrul natural?

5. Ce se poate obține printr-o inițiativă la nivel local sau poate chiar, regional?

6. Cum va putea fi dezvoltat și menținut sprijinul social, dar și cel politic pentru această inițiativă?

SNS-urile, prin caracterul intercultural și interdisciplinar vor constitui un mijloc adecvat pentru a promova educația de mediu și pentru a transmite cunoștințele spirituale și bioculturale către generațiile viitoare.

Conceptul de Sit Natural Sacru, ca zonă focală pentru valorile spirituale și semnificative cultural merită a fi înglobat în strategiile de management ale zonelor protejate la nivel național.  

Un prim exemplu emblematic pentru județul Neamț îl constituie Muntele Ceahlău, parte din Parcul Natural Ceahlău. De asemenea, bănuiesc că și denumirile asociate de „Muntele Kogaionon” sau “Muntele Sfânt al dacilor“ sunt la fel de cunoscute, împreună cu apariția celebrei piramide spațiale, așteptată de turiști și localnici în data de 6 august a fiecărui an, o dată cu sărbătoarea creștin-ortodoxă Schimbarea la Față și Festivalul Muntelui Ceahlău.

Vasile Pârvan, istoric și arheolog, Vasile Lovinescu, critic literar și filosof, precum și Nicolae Țicleanu, profesor de geologie la Universitatea din București au susținut ideea asocierii Muntelui Ceahlau cu Kogaianonul. De asemenea, Dimitrie Cantemir l-a comparat cu Muntele Olimp și cu locul unde dacii îl venerau pe Zamolxis. Strabon și Herodot sunt printre cei care au amintit în scrierile lor de Muntele Sfânt al dacilor.

Într-adevăr, istoricii nu au ajuns la o concluzie în ceea ce privește cu exactitate locația muntelui sacru dacic, existând trimiteri către Sfinxul din Bucegi, Muntele Ceahlău ori Muntele Godeanu. Cu toate acestea, vârful Toaca se remarcă prin ceva deosebit, având o geometrie aparte, care trimite la Piramida lui Keops, însă cu o vechime atribuită muntelui, de peste 10000 de ani.

Ceahlăul face parte din harta spirituală a României, fără doar și poate, regăsindu-și locul printre cele mai importante puncte energetice și obiective turistice naționale, precum: Triunghiul Omu-Babele-Sfinx, Bucegi-Vârful Doamnei-Gura de Rai, Sarmizegetusa (vechea capitală a Daciei), Munții Buzăului și Țara Luoanei (al 3-lea punct energetic al Pământului, primul fiind Vârful Omu), Peștera Polovragi (locul unde Zamolxis îi învăța pe vraci tehnici de tăăduire a sufletului și trupului și locul unde aceștia prelucrau o plantă rară – polovraga, care vindeca bolile, fiind consemnată și de către Alexandru Vlahuță), Situl Turdaș din Hunedoara (un loc al evidențelor neolitice, unde s-a descoperit un oraș mai vechi decât piraidele egiptene, civilizației Turdaș fiindu-i atribuită cea mai veche scriere din lume – celebrele Tăblițe de la Tărtăria, cu o vechime de peste 7000 de ani), Panteonul de la Căscioarele (asociat cu civilizația Boian, fiind locul unde s-a descoperit primul plug al neoliticuui), Șimleul Silvaniei-Sălaj-Dacidava (despre cetatea Dacidava amintind și Ptolomeu, celebrul astronom, matematician și cartograf al lumii antice) sau Munții Rarău-Câmpulung Moldovenesc (locație considerată potrivită atingerii celei mai înalte stări de conștiință).  

În continuare sugerez lectura unui studiu, plăcut pentru cei care iubesc Neamțul și doresc să își reamintească ce locuri frumoase și obiective turistice îl fac atât de valoros: “Istorie și viață spirituală în zona montană și submontană a Neamțului” de V. Chirica, G. Davidescu, M. Cucolea, din care am selectat pentru încheiere un citat care mi-a părut că rezonează foarte bine cu tot ceea ce am scris în acest articol:  

“Se poate considera că patrimoniul județului Neamț oferă posibilitatea de a cunoaște toate etapele istorice care au marcat existența și evoluția socială, multimilenară de pe întreg teritoriu al țării [….] și va sosi cândva timpul de a fi valorificat pe deplin importantul potențial turistic”  

Surse:  

G. Oviedo, S. Jeanrenaud, M. Otegui, 2005. “Protecting Sacred Natural Sites of Indigenous and Traditional Peoples: an IUCN Perspective” – articol publicat IUCN, Gland, Switzerland.  

N. Dudley, L. Higgins-Zogib, S. Mansourian, 2009. “The Links between Protected Areas, Faiths, and Sacred Natural Sites”, Conservation Biology, 23 (3), pp. 568-577.  

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/sp_protecting_sacred_natural_sites_indigenous.pdf  

https://adevarul.ro/locale/hunedoara/muntele-sfant-dacilor-locul-secret-stramosii-venerau-zamolxis-oferindu-i-jertfe-umane-1_55673762cfbe376e35b0df95/index.html  

https://daniilgaucan.wordpress.com/2013/03/26/locuri-sacre-din-romania/   https://destepti.ro/locuri-din-romania-incarcate-spiritual  

https://www.avantulliber.ro/2015/07/03/descoperire-arhelogica-fabuloasa-in-hunedoara/  

http://destinatii.eu/zone-energetice-in-romania/  

https://www.romaniatv.net/cele-7-locuri-energetice-din-romania-cu-puteri-magice-unde-trebuie-sa-mergeti-pentru-a-va-incarca-cu-energie-pozitiva_434090.html

http://www.cimec.ro/Arheologie/arheologia-moldovei/Istorie-viata-spirituala-zona-montana-submontana-neamt.pdf   

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s