Arii naturale protejate și monumente ale naturii în #NEAMȚ #INTRO

“Legile, oricare ar fi ele, nu-şi au explicarea decât în lipsurile educaţiei omeneşti. Insistând în toate chipurile în educaţia copiilor ca să înţeleagă natura şi să o iubească, contribuim la modelarea sufletului omenesc.” (Ion Simionescu – Din ale naturii)  

Pe măsură ce înțelegem complexitatea lumii naturale și conștientizăm importanța de a ne vedea pe noi înșine ca parte a acestui întreg, abia atunci vom avea capacitatea să acționăm într-un mod adecvat pentru a îmbunătăți și a conserva capitalul natural, de care depindem.

Astfel, în loc să ne concentrăm pe probleme individuale și pe rezolvarea în mod izolat a acestora, ar trebui să abordăm acest sistem, într-un mod integrat, ținând cont de toate interconexiunile și să avem o viziune sistematică asupra proceselor și valorilor sale. Biodiversitatea trebuie privită ca o componentă esențială a capitalului natural și un indicator al stării și rezilienței acestuia, care ne oferă o multitudine de beneficii.

Având în vedere că mediul de business depinde într-un anume grad de capitalul natural, implicit de biodiversitate și de faptul că acesta generează diverse impacturi, afectând și societatea în același timp, cei implicați au început să înțeleagă că o viziune corectă asupra interdependențelor dintre activitățile economice și biodiversitate este necesară și poate oferi câștiguri, atât financiare, cât și pentru natură.

Prin urmare, integrarea valorilor naturale în practicile de afaceri, precum și crearea unei platforme pentru dialogul strategic, prin care să se promoveze o comunicare cât mai bună între toți cei implicați, atrage din ce în ce mai mulți parteneri de business, care îsi stabilesc obiective comune și încearcă să protejeze și să conserve biodiversitatea.

Zonele protejate reprezintă mai mult decât niște instrumente pentru conservarea naturii și a resurselor culturale, acestea fiind esențiale, pentru că oferă o mulțime de beneficii sociale, de mediu și economice. Însă, pe măsură ce societatea se dezvoltă în ritmul actual, presiunea asupra ecosistemelor și resurselor naturale se intensifică, dar dacă zonele protejate sunt gestionate în mod adecvat și integrate în strategiile de dezvoltare, acestea pot oferi soluții bazate pe natură, ca o componentă a dezvoltării durabile. 

O listă a ariilor protejate din județul Neamț, stabilită în urma consultării unor acte normative, aduce în prim plan o mare parte a capitalului natural și oferă o imagine de bază asupra zonelor pe care, comunitățile locale, împreună cu autoritățile responsabile trebuie să le ocrotească, să le promoveze și să le valorifice în contextul atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă și pentru a crește gradul de conștientizare asupra bogăției naturale de care județul Neamț dispune, și implicit, asupra beneficiilor oferite de natură.

Astfel, conform:  

Legii nr. 5 din  6 martie 2000 privind  aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate;  

HG nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie natural protejată pentru noi zone*;  

HG nr. 1.284 din 24 octombrie 2007 privind declararea ariilor de protecţie special avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;  

Ordinului nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie natural protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;  

HG nr. 971 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie special avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;  

Ordinului nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie natural protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;  

HG nr. 663 din 14 septembrie 2016 privind instituirea regimului de arie natural protejată şi declararea ariilor de protecţie special avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;  

Ordinului nr. 46 din 12 ianuarie 2016 privind instituirea regimului de arie natural protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;  

În județul Neamţ identificăm următoarele:

23 de REZERVAȚII ȘI MONUMENTE ALE NATURII:  

2.641. Poliţa cu Crini RONPA0658 (Comuna Ceahlău, 370 ha) – rezervație forestieră:

Ordinul nr. 1934/2015 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Național Ceahlău  

2.642. Cascada Duruitoarea RONPA0659 (ComunaCeahlău, 1 ha) – monument al naturii:

Ordinul nr. 1934/2015 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Național Ceahlău  

2.643. Cheile Bicazului RONPA0660 (Comuna Bicaz-Chei, 11600 ha) – monument al naturii:

Ordinul nr. 1523/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș și al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș (fără suprafața de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile Șugăului-Munticelu)  

2.644. Stânca Şerbeşti RONPA0661 (Comuna Ştefan cel Mare, 5 ha) – monument al naturii  

2.645. Rezervaţia forestieră Dobreni RONPA0662 (Comuna Dobreni, 37 ha)  

2.646. Piatra Teiului RONPA0663 (Comuna Poiana Teiului, 0,20 ha) – monument al naturii  

2.647. Peştera Toşorog RONPA0664 (Comuna Bicazul Ardelean, 0,10 ha) – monument al naturii  

2.648. Peştera Munticelu RONPA0665 (Comuna Bicazu Ardelean, 1 ha) – monument al naturii: Ordinul nr. 1223/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0033 Cheile Șugăului-Munticelu și ROSPA0018 Cheile Bicazului Hășmaș  

2.649. Dealul Vulpii-Botoaia (Ochiul de Stepă) RONPA0666 (Municipiul Piatra Neamţ, 2 ha)– rezervație floristică

2.650. Pădurea Goşman RONPA0667 (Comuna Tarcău, 175 ha) – rezervație forestieră  

2.651. Locul fosilifer Cozla RONPA0668 (Municipiul Piatra Neamţ, 10 ha)– rezervație paleontologică  

2.652. Cheile Şugăului RONPA0669 (Comuna Bicaz-Chei, 90 ha) – monument al naturii:

Ordinul nr. 1523/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș și al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș (fără suprafața de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile Șugăului-Munticelu); Ordinul nr. 1223/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0033 Cheile Șugăului-Munticelu și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș  

2.653. Locul fosilifer Cernegura RONPA0670 (Municipiul Piatra Neamţ, 198,20 ha) – rezervație paleontologică  

2.654. Locul fosilifer Pietricica RONPA0671 (Municipiul Piatra Neamţ, 39,50 ha) – rezervație paleontologică  

2.655. Locul fosilifer Agârcia RONPA0672 (Municipiul Piatra Neamţ, 1 ha) – rezervație paleontologică  

2.656. Codrii de Aramă RONPA0673 (Comuna Agapia, 7 ha) – rezervație forestieră  

2.657. Codrii de Argint RONPA0674 (Comuna Agapia, 2 ha) – rezervație forestieră  

2.658. Rezervaţia de Zimbri – Neamț RONPA0675 (Comuna Vânători-Neamţ, 11500 ha) – rezervație faunistică:

Ordinul nr. 1.246 din 30 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Vânători Neamţ şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0270 Vânători Neamţ şi ROSPA0107 Vânători Neamţ  

2.659. Rezervaţia forestieră Pângărați RONPA0676 (Comuna Pângăraţi, 2 ha)  

2.660. Pârâul Borcuţa RONPA0677 (Comuna Borca, 1,20 ha )– rezervație acvatică  

2.661. Lacul Izvorul Muntelui RONPA0678 (Oraşul Bicaz, 150 ha) – rezervație acvatică  

2.662. Rezervaţia faunistică Brateș RONPA0679 (Comuna Tarcău, 30,70 ha):

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1190/27.06.2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei natural protejate Brateş 1190/27.06.2016  

2.663. Rezervaţia faunistică Borca RONPA0680 (Comuna Borca, 357 ha):

Ordinul nr. 1159/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Rezervației Naturale Borca  

3 REZERVAȚII NATURALE:  

IV.40. Lacul Cuejdel RONPA0891 (Comuna Gârcina, 114 ha) – rezervație acvatică:

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 347/2016 privind aprobarea Planului de management al ariei protejate LaculCuejdel  

IV.41. Codrul secular Runc RONPA0144 (Comuna Bahna, 57,60 ha) – rezervație forestieră:

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 230/2016 privind aprobarea Planului de management al Rezervației Naturale Codrul secular Runc  

IV.42. Rezervația naturală Secu RONPA0893 (sat Secu, 776,70 ha) – rezervație forestieră:

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 346/2016 privind aprobarea Planului de management al Rezervației Naturale Secu

7 ARII DE PROTECȚIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ:  

ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați (comunele Alexandru cel Bun și Pângărați, orașul Piatra Neamț; 452 ha)

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1170/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000

ROSPA0018 Cheile Bicazului – Hășmaș (comunele Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Dămuc; 3582,4 ha)

Ordinul nr. 1523/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș și al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș (fără suprafața de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile Șugăului-Munticelu); Ordinul nr. 1223/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0033 Cheile Șugăului-Munticelu și ROSPA0018 Cheile Bicazului Hășmaș  

ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu (comunele Doljești, Gâdinți, Horia, Icușești, Ion Creangă, Sagna, Secuieni, Tămășeni, orașul Roman; 5436,6 ha)

Ordinul nr. 1971/2015 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu  

ROSPA0107 Vânători-Neamț (comunele Agapia, Bălțătești, Crăcăoani, Gârcina, Hangu, Pipirig, Răucești, Vânători Neamț, orașul Târgu Neamț; 30841 ha)

Ordinul nr. 1.246 din 30 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Vânători Neamţ şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0270 Vânători Neamţ şi ROSPA0107 Vânători Neamţ  

ROSPA0129 Masivul Ceahlău (comunele Bicazu Ardelean, Ceahlău, Grințieș, orașul Bicaz; 27827 ha)

Ordinul nr. 1934/2015 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Național Ceahlău  

ROSPA0138 Piatra Șoimului – Scorțeni – Gîrleni (comunele Borlești, Cândești, Dumbrava Roșie, Piatra Șoimului, Rediu, Tazlău, orașul Piatra Neamț; 20594,7 ha)  

ROSPA0163 Pădurea Floreanu – Frumușica – Ciurea (comuna Stănița; 2277,3 ha)

13 SITURI DE IMPORTANȚĂ COMUNITARĂ:

ROSCI0024 Ceahlău (orașul Bicaz, comunele Bicazu Ardelean, Ceahlău, Grințieș, Tașca; 7737 ha)

Ordinul nr. 1934/2015 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Național Ceahlău  

ROSCI0027 Cheile Bicazului – Hășmaș (comunele Bicaz Chei și Dămuc; 3286 ha)

Ordinul nr. 1523/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș și al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș (fără suprafața de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile Șugăului-Munticelu)  

ROSCI0270 Vânători-Neamț (comunele Agapia, Bățătești, Brusturi, Crăcăoani, Gârcina, Hangu, Pipirig, Răucești, Vânători-Neamț, orașul Târgu Neamț; 30206 ha)

Ordinul nr. 1.246 din 30 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Vânători Neamţ şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0270 Vânători Neamţ şi ROSPA0107 Vânători Neamţ  

ROSCI0033 Cheile Șugăului – Munticelu (comunele Bicaz Chei și Bicazu Ardelean; 335 ha)

Ordinul nr. 1223/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0033 Cheile Șugăului-Munticelu și ROSPA0018 Cheile Bicazului Hășmaș  

ROSCI0152 Pădurea Floreanu – Frumușica – Ciurea (comuna Stănița; 2277,3 ha)  

ROSCI0156 Munții Goșman (comunele Alexandru cel Bun, Dumbrava Roșie, Piatra Șoimului, Pângărați și Tarcău, orașul Piatra Neamț; 17156 ha)  

ROSCI0323 Munții Ciucului (comunele Dămuc și Tarcău)  

ROSCI0424 Pădurea și Lacul Mărgineni (comunele Bârgăoani, Mărgineni, Ruginoasa, Dulcești, Trifești; 2230 ha)

ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni și Mitești (comunele Drăgănești, Păstrăveni, Răuceni, Timișești, Urecheni, Țibucani; 1028,8 ha)

Ordinul nr. 1640/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni și Mitești

ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman (comunele Botești, Cordun, Dulcești, Gherăești, Horia, Tupilați, Văleni, Țibucani, orașul Roman; 4720 ha)

Ordinul nr. 1554/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0364 Râul Moldova întreTupilați și Roman ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși (comuna Drăgănești; 106 ha)

ROSCI0378 Râul Siret între Pașcani și Roman (comunele Doljești, Gâdinți, Horia, Ion Creangă, Sagna, Tămășeni, orașul Roman; 1447,2 ha)

ROSCI0397 Dealurile Podoleni (comuna Podoleni; 466 ha)

Cu drag,

Cati Tomulescu

Surse:

http://www.anpm.ro/web/apm-neamt/informatii-natura-2000

http://ananp.gov.ro/wp-content/uploads/Anexa-8-Planuri-de-management_specii-aprobate.pdf

https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/about-us/mission-statement/index_en.htm

https://www.worldparkscongress.org/wpc/

Publicitate

1 comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s