#Piatra #Neamț – Oraș sustenabil: #1 – Elemente de strategie, bază a indicatorilor de performanță

“Piatra lui Crăciun sau Camena, numele vechiu al Pietrii; ne dăm samă de importanța pe care va fi avut-o în vechime această așezare, situată pe una din cele mai însămnate artere de comunicație – râul Bistrița – între Transilvania și câmpia Moldovei […] Capitala județului Neamț. Așezat la o altitudine de 310 m., e adăpostit de munții Cernegura, Cozla și Pietricica, de unde-i vine și numele și este udat de apa Bistriței și a Cuejdiului. Piatra are o poziție de un neîntrecut pitoresc și așteaptă numai munca și voința oamenilor care-i stau în frunte, ca să ajungă ceia ce demult merita.” (Preot C. Matasă, Călăuza Județului Neamț, 1929)

Reiterez încurajarea înțeleaptă a preotului C. Mătasă, prin citatul din Călăuza Județului Neamț, “Piatra are o poziție de un neîntrecut pitoresc și așteaptă numai munca și voința oamenilor care-i stau în frunte, ca să ajungă ceia ce demult merita. și mă gândesc că este suficient pentru cel puțin un zvâc al ideii de apartenență și de grijă față de moștenirea primită de fiecare dintre noi.

Revenind la contextul actual, în care reacționăm în fața unei crizei sanitare globale cauzată de pandemia COVID-19, voi trece sumar prin câteva aspecte, elemente de strategie care ar trebui să construiască baza unui nou sistem de indicatori de performanță pentru orașul nostru, Piatra Neamț. Conștientizarea faptului că există oportunități de dezvoltare, în ideea unei schimbări transformatoare, constituie un avantaj. Acțiunea, în detrimentul reacțiunii, de asemenea este de preferat.

Cu toții am auzit de redresarea economică și tranziția verde într-un context al provocărilor cu care se confruntă domeniile esențiale și strategice. Într-adevăr, principiile ecologice constituie un element cheie în fața unei dezvoltări durabile a fiecărei așezări, care nu mai poate fi nici evitată, și nici amânată. Acum este momentul în care lucrurile trebuie planificate cu atenție, realism și, în special, cu viziunea pentru 2050, și anume aceea de a tinde către o neutralitate climatică. Într-adevăr este foarte greu să planifici și pentru 5 ani, darămite pentru 10-30 de ani. Din acest motiv, am selectat câteva idei pe care le împărtășesc aici, în speranța că unele dintre ele se vor regăsi și în agenda de dezvoltare a orașului nostru.

Tranziția ecologică este o prioritate pentru dezvoltarea durabilă, în care autoritățile locale alături de întreprinderi și cetățeni vor avea de jucat rolurile cele mai importante pentru atingerea obiectivelor. Bineînțeles, o agendă cu initiațive și priorități este de nelipsit, la fel și un dialog extins cu toate părțile implicate, poate chiar și la nivel regional. Atât comunitatea, cât și operatorii economici locali vor trebui să se implice și voluntar, iar aceștia trebuie încurajați și sprijiniți.

Dezvoltarea sustenabilă o privim ca “un must-do” într-un context global generat de efectele multiple ale schimbărilor climatice. Bine-cunoscuta idee de a menține creșterea temperaturii medii globale sub 2⁰C (preferabil 1.5⁰C) survine impactului pe care schimbarea climei îl determină asupra mediului înconjurător și a unor sectoare precum energia, transporturile, agricultura și silvicultura, mediul urban, dezvoltarea rurală etc., și care forțează măsurile privind creșterea capacității de adaptare.

Cu toții trebuie să fim conștienți că aceste aspecte ne afectează în mod direct și trebuie să avem deschiderea și bunăvoința de a participa la acțiunile menite să depășească această provocare, de a trece la o economie decuplată de carbon.

Mai mult decât atât, trebuie să realizăm importanța sectorului energetic în atenuarea încălzirii globale, despre care se afirmă că este principalul producător de emisii de gaze cu efect de seră (GES). Autoritățile locale, dar și cetățenii, ca și consumatori responsabili față de mediu, trebuie să se îndrepte către utilizarea (re)surselor regenerabile, pentru a da o șansă și generațiilor viitoare. De asemenea, pe lângă rolul de a promova aceste surse regenerabile, autoritățile ar trebui să vizeze acele opțiuni favorabile pentru cetățeni, care să implice reducerea costurilor consumatorilor. Sporirea eficienței energetice, promovarea transportului bazat pe combustibili alternativi și a autovehiculelor electrice, dar și atragerea investițiilor sunt esențiale. Activitățile de sensibilizare a capacităților umane și instituționale vor contribui pentru a reduce impacturile schimbărilor climatice, la realizarea tranziției către o economie verde, rezilientă, și cu emisii reduse de dioxid de carbon.

La un nivel mai general, trebuie să ne asumăm faptul că este nevoie de o creștere a nivelului de educație și de conștientizare asupra unor astfel de probleme, pentru a ne sprijini unii pe alții și de a ne asigura o calitate a vieții cât mai bună.

Un stil de viață în armonie cu natura este un concept care trebuie promovat și conștientizat, deoarece sprijină atât modelul de dezvoltare durabilă, cât și sănătatea noastră. 

Aici intervin și elemente ale economiei circulare ori termeni precum managementul durabil al deșeurilor, despre care tot am auzit în ultima vreme. Astfel, pentru tranziția verde, reciclarea devine imperativă, iar generarea deșeurilor va trebui să fie redusă la minimum, precum și risipa de alimente. Și în acest sens, este necesară schimbarea mentalității (prin educație și sensibilizare) a cetățenilor.

#Info – obiective:

  1. reducerea la jumătate a risipei de alimente pe cap de locuitor;
  2. reciclarea deșeurilor municipale (55% până în 2025 și 60% până în 2030);
  3. reciclarea deșeurilor de ambalaje – 65% și 70%, până în 2025, respectiv 2030, dintre care:
  • 50% și 55% pentru materiale plastice, 
  • 25% și 30%% pentru lemn, 
  • 70% și 80% pentru metale feroase, 
  • 50% și 60% pentru aluminiu, 
  • 70% și 75% pentru sticlă, 
  • 75% și 85% pentru hârtie și carton, până în 2025, respectiv 2030.

4. implementarea răspunderii extinse a producătorilor pentru toate tipurile de ambalaje până în 2024;

5. colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice până în 2023 și a materialelor textile până în 2025.

În aceeași măsură, trebuie să fim conștienți și de ceea ce ne-a demonstrat această pandemie cauzată de virusul SARS-CoV-2, și anume că trebuie să avem o grijă deosebită și sporită în ceea ce privește protejarea biodiversității și menținerea ecosistemelor, sănătoase și funcționale.

Autoritățile, dar și agenții economici trebuie să realizeze că se conturează un nou tipar al cetățenilor, care demonstrează un interes crescând în a contribui personal la conservarea resurselor naturale și a biodiversității, și care încep să aleagă/consume din ce în ce mai responsabil și în cunoștință de cauză, soluții/produse bazate pe natură. O atenție deosebită trebuie să se îndrepte către reducerea amprentei de mediu (inclusiv climatică) a sistemului alimentar.

Conceptul de One Health, prin care se promovează ideea unei singure sănătăți are la bază 3 componente: sănătatea umană, a ecosistemelor și a animalelor. Acesta este un alt element cheie în contextul dezvoltării durabile, deoarece este în mod direct conectat cu utilizarea resurselor naturale, biodiversitatea și habitatele speciilor sălbatice, dar și cu responsabilitățile noastre, ca și societate.

Resursele naturale ale Neamțului sunt valoroase, diverse și prezintă caracteristici unice, motiv pentru care este necesar ca acestea să fie conservate și/sau utilizate în mod durabil. Exploatarea potențialului capitalului natural al județului nostru trebuie să se realizeze în mod sustenabil. Autoritățile locale trebuie să aibă în vedere obiective care promovează conservarea biodiversității, creșterea ponderii agriculturii ecologice (implicit promovarea agriculturii urbane participative), dar și a elementelor peisagistice. 

Un alt aspect pe care nu trebuie să îl uităm este cel al confortului nostru datorat societății moderne, și pentru care utilizăm o mulțime de produse chimice, dintre care unele, cu proprietăți periculoase care dăunează atât mediului înconjurător, cât și sănătății umane. 

Din acest motiv, autoritățile locale ar trebui să promoveze și să stimuleze investițiile și inovația în industria chimică și în același timp consolidând competivitatea, pentru a furniza cetățenilor produse chimice sigure și durabile prin concepție (inclusiv bioproduse chimice sustenabile), și care să sprijine tranziția verde. 

Cu toții știm că expunerea la anumite substanțe chimice cauzează cancer, mutații genice și afectează sistemele imunitar, respirator, endocrin, neurologic, reproductiv și cardiovascular ori sunt bioacumulative, toxice sau persistente în mediu. În sângele uman și în țesuturile organismului au fost identificate (în urma unui studiu de biomonitorizare), pesticide, biocide, substanțe farmaceutice, metale grele, plastifianți și agenți de ignifugare. Totodată, expunerea prenatală combinată la mai multe chimicale conduce la scăderea natalității, ceea ce ar trebui să ne alarmeze. Atenție deosebită la perturbatorii endocrini, pentru care ar trebui să se găsească variante alternative de înlocuire.

Pandemia a demonstrat vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare, din ce în ce mai globalizate. Consolidarea autonomiei strategice, cu lanțuri valorice reziliente și diversificarea surselor de aprovizionare durabilă este o soluție sigură.

Cu drag,

Cati

***

Surse:

1. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 (HG nr. 877/2018)

2. Pactul Ecologic European 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640)

3. Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380

4. Strategia “De la fermă la consumator” 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381

5. Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice „Către un mediu fără substanțe toxice”

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s